budowlane24h.plbudowlane24h.pl

Dodaj wpis do katalogu

IdĽ do katalogu

Regulamin


?>

Monitoring i alarmy, czyli jak prawidłowo zabezpieczyć obiekt

2016-10-17

 Rozwój technologii zawsze był ambiwalentny. Z jednej strony ułatwiał życie, ale z drugiej niewłaciwe wykorzystany powodował wzrost zagrożenia i potrzebę konstrukcji jeszcze lepszych zabezpieczeń. Z tego względu bardzo szybko doszło do rozpowszechnienia użycia telewizji przemysłowej wraz z instalacjami alarmowymi. Jak skonstruować system, aby wykorzystać maksimum jego możliwoci?


Jak alarmy podnosz± bezpieczeństwo?

Każdy alarm ma to do siebie, że informuje o fakcie wyst±pienia zdarzenia. Oznacza to, że gdy odpowiednio zaprogramowane czujniki wykryj± konkretny rodzaj zdarzenia, to natychmiastowo informuj± o tym fakcie odpowiednie służby oraz wszystkie zainteresowane osoby. Nie maj± przy tym bezporedniej funkcji prewencyjnej. Oczywicie domniemany włamywacz może zauważyć migaj±cy czujnik ruchu, jednak tego typu czujnik może znajdować się tylko wewn±trz budynku i nie może zabezpieczyć maj±tku firmy, który znajduje się na zewn±trz obiektu. Ponadto alarmy nie daj± możliwoci monitorowania sytuacji na zabezpieczanym obszarze.

Dlatego też powszechnie przyjęte jest, iż systemy alarmowe nie pełni± funkcji prewencyjnej, a raczej sygnalizuj± wyst±pienie zdarzenia. Jest to bez w±tpienia ogromy atut całego rozwi±zania, gdyż cało¶ć instalacji może być zaprogramowana w odpowiedzi na możliwo¶ć wyst±pienia wybranych zagrożeń czy zdarzeń losowych (wyciek gazu oraz innych substancji chemicznych, awaria zaworów wodnych, pożar itp.). Za wykrycie zagrożenia odpowiadaj± odpowiednio zaprogramowane czujniki, które przesyłaj± informacje do centrali alarmowej, która uruchamia dalszy ci±g zdarzeń.

 

Monitoring – wady i zalety

Głównym zadaniem monitoringu jest funkcja prewencyjna. Oznacza to, że monitoring nie informuje o fakcie wyst±pienia zdarzenia, a wył±cznie rejestruje obraz oraz dĽwięki. Z tego względu konieczne jest zatrudnienie dodatkowej osoby, która będzie ledzić rejestrowany obraz. Problemem jest także sytuacja, gdy podł±czonych kamer do rejestratora jest zbyt dużo, ponieważ może to przekroczyć możliwoci jednej osoby.

Dlatego też najważniejsz± rol± monitoringu jest zapobieganie włamaniom, kradzieży i innym sytuacjom, które mog± zagrażać życiu i zdrowiu. Potencjalny włamywacz widz±c kamery nie odważy się na włamanie, z uwagi na możliwo¶ć zapisu wygl±du jego twarzy czy sylwetki.

Poł±czenie alarmu oraz monitoringu

Najwyższym standardem zabezpieczaj±cym obiekt czy dany obszar jest poł±czenie instalacji alarmowych z instalacj± monitoringu. Wiele wykonawców instalacji programuje je w ten sposób, aby w momencie wykrycia zdarzenia alarm uruchamiał kamery, które mog± zarejestrować sprawcę czy przyczynę zdarzenia. Takie rozwi±zanie niemal pozbawione jest wad, gdyż odpowiednio zaprogramowane pozwala na szybk± i zdecydowan± reakcję. Kolejnym atutem takiego rozwi±zania jest możliwo¶ć odtworzenia okolicznoci powstania zdarzenia lub okolicznoci jemu towarzysz±cych.

Bez w±tpienia poł±czenie alarmu i monitoringu pozwala na uzupełnienie się obu instalacji, a także likwidacji słabych punktów w sytuacji, gdy te funkcjonowały oddzielnie. Doskonale zdaj± sobie z tego sprawę projektanci nowoczesnych biurowców oraz wykonawcy instalacji.

Więcej o różnych sposobach zabezpieczenia budynków na stronie: http://www.makrosat.com.pl/oferta

fot: pixabay

Dodaj do:   Dodaj do gwar   Dodaj do linkr   Dodaj do del.icio.us   Dodaj do wykop

zabezpieczenie obiektu alarmy monitoring

Zobacz także...

Telewizja przemysłowa - wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu

2019-11-25

Telewizja przemysłowa - wszystko czego potrzebujesz w jednym miejscu

Bezpieczeństwo to kwestia na której nie można oszczędzać. Wydaj±c pewn± kwotę na ¶rodki ochrony w sposób rozs±dny, możemy zaoszczędzić dobytek naszego życia. W zasadzie można powiedzieć, że bezpieczeństwo to nie tyle wydatek, co inwestycja w nasze dobry. więcej...

Współczesne systemy alarmowe, które ochroni± Twój biznes

2016-08-16

Współczesne systemy alarmowe, które ochroni± Twój biznes

Prowadzenie biznesu wi±że się z nie lada ryzykiem. Mowa tu o ogromnym ryzyku inwestycyjnym, gdyż prowadzenie działalno¶ci to ci±głe inwestowanie i pozyskiwanie kontrahentów. Firma, aby działać potrzebuje również odpowiedniego zaplecza – towarów, sprzętu i biura. Wła¶ciwe zabezpieczenie tych elementów jest obowi±zkiem każdego przedsiębiorcy. więcej...

Dom dobrze strzeżony – proste rozwi±zania do monitoringu

2015-05-15

Dom dobrze strzeżony – proste rozwi±zania do monitoringu

O ochronie i monitoringu naszego domu, tego co się dzieje w ¶rodku i na zewn±trz warto my¶leć przez cały rok, nie tylko kiedy wzrasta liczba włamań – m.in. w okresie letnim. Co więc można zrobić, by trzymać pieczę na tym co dzieje się w domu i na naszej posesji? Poniżej przegl±d dostępnych rozwi±zań monitoruj±cych, które stanowi± alternatywę dla skomplikowanych systemów alarmowych. więcej...

Nowosc - activPilot Control RFID firmy Winkhaus – okna na fali (radiowej)

2012-05-09

Nowosc - activPilot Control RFID firmy Winkhaus – okna na fali (radiowej)

Czujniki zamknięcia, zwane potocznie kontaktronami, to nowoczesny mechanizm ostrzegania przed prób± włamania. W oparciu o to rozwi±zanie firma Winkhaus, lider na rynku zabezpieczeń stolarki otworowej, opracowała rewolucyjny system activPilot Control RFID. Jest to przełom w monitoringu okien, pierwsze zastosowanie technologii fal radiowych w tej dziedzinie. Rozwi±zanie to zostało opatentowane przez firmę Winkhaus. więcej...